Automobilový priemysel

Len málo priemyselných aplikácií si vyžaduje tak veľmi čisté pracovné prostredie ako zariadenia na lakovanie. Zariadenia na striekanie laku si vyžadujú stály prísun čerstvého vzduchu z dôvodu zabezpečenia kvality produkcie, hygieny a z bezpečnostných dôvodov.

Camfil v súčasnosti zaisťuje čistý vzduch a súvisiace služby pre mnoho významných automobilových závodov po celom svete. Ponúkame najlepšie možné rentabilné (Náklady cyklu životnosti) riešenia pre čistý vzduch (Kvalita vzduchu v interiéri), ktoré sú tak prispôsobené a optimalizované na čo najlepší výkon, aby vyhovovali vašim špecifickým požiadavkám.

Camfil Vám z pozície dodávateľa systémov ponúka bezpečnosť, inovácie a pridanú hodnotu. Vaše prvé výnosy po spustení výroby sú ovplyvnené mnohými faktormi, pričom kľúčovou zložkou je výkon filtra. Naše skúsenosti, v úzkej spolupráci s odborníkmi na znečistenie priamo na mieste, významne zlepšili procesy striekania laku.

Camfil poskytuje komplexné, jednoznačné riešenie tým, že rozširuje ponuku našich služieb, aby dokázal reagovať na meniace sa potreby našich zákazníkov. Ako jednotka na trhu, využívame skúsenosti popredných odborníkov, aby sme dodávali riešenia Najlepšej technickej praxe doplnené poskytovaním služieb na mieste, ktoré ponúka náš stály personál. Poskytnuté, a dodané presne podľa vašich potrieb - s Camfilom.

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter