Komerčné, obchodné a kancelárske budovy

Potreba dobrej filtrácie začína byť stále viac a viac zrejmá pre väčšinu ľudí po celom svete. V podstate všetci fungujú lepšie, keď majú v interiéri čistý vzduch a zdravú klímu.

Výskum dokazuje, že vysokoúčinné filtre efektívne redukujú problémy, ktoré môžu spôsobiť malé častice u citlivých ľudí.

Keď do ventilačného systému vstúpi vzduch zvonka, znečistenie vo forme dymu, prachu a peľu sa uloží na ventilátoroch, batériách a  vedeniach. Ak vzduchové filtre nefungujú tak, ako by mali, prúdenie vzduchu v systéme sa výrazne zníži a rovnováha medzi dodávaným a odvádzaným vzduchom bude porušená.

S účinnými filtrami od Camfilu sa rovnováha zachová a pachy a častice sú pod kontrolou. Systém dokáže neustále pracovať naplno a nikdy nezostarne.

Camfil dodáva kompletný sortiment vzduchových filtrov pre vzduchotechnické jednotky a ventilačné systémy, ktoré poskytujú čistý vzduch pre vysokú kvalitu vnútorného ovzdušia (IAQ) a zdravé a produktívnejšie pracovné prostredie. Camfil má produkty pre filtráciu vzduchu a plynu okrem iného aj v komerčných budovách a na letiskách.

Filtre spoločnosti Camfil sú zároveň najefektívnejšie na trhu z hľadiska úspory energie, pretože pomáhajú vlastníkom „ozelenieť“ ich budovy prostredníctvom zníženia spotreby energie ich ventilačných systémov a znížením ich uhlíkovej stopy.

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter