Odlučovače prachu

Prakticky každý výrobný proces vytvára nejaký druh prachu alebo výparov. Camfil APC je odborníkom na priemyselné odlučovače prachu a dymu, ktoré zabraňujú, aby sa znečisťujúce látky dostali do pracovného priestoru a naopak do vonkajšieho vzduchu, čo vytvára bezpečnejšie a čistejšie prostredie.

Camfil APC ponúka technologicky najvyspelejšie odlučovače prachu, ktoré sú aktuálne k dispozícii - podporované spoľahlivou servisnou podporou a desaťročiami osvedčenými skúsenosťami. Každý kus zaradenia je vyrobený v závode s certifikátom ISO 9001 a zaručuje sa zaň najmodernejšie skúšobné laboratórium prachových častíc, ktoré zaručuje kvalitu výrobku od jeho návrhu až po odoslanie.

Zaručujeme, že naše odlučovače prachu budú v súlade s miestnymi, resp. vnútroštátnymi požiadavky na kontrolu častíc emisií. Naše zariadenie hrá dôležitú úlohu aj pri ochrane fabrík pred nebezpečenstvom výbuchu horľavého prachu, a ponúkame ucelený program, aby sme pomohli zákazníkom analyzovať a riešiť ich problémy s horľavým prachom.

Naším poslaním je dodávať odlučovače rýchlo a pritom dávať zákazníkom to, čo chcú; byť najviac orientovaní na zákazníka spomedzi všetkých spoločností, ktoré pôsobia v tomto odvetví; vyrábať najlepšie odlučovače prachu v danom obore z hľadiska konečného užívateľa a údržby. Naše zariadenia riešia výzvy týkajúce sa prachu pre celý rad priemyselných odvetví a aplikácií: pieskovanie, chemické spracovanie, sklolaminát a vláknové kompozity, spracovanie potravín, rezanie laserom a plazmou, baníctvo, papierové odrezky, farmaceutický priemysel, brúsenie gumy, spracovanie osiva, výroba solárnych panelov, lakovanie teplom / plameňom, zváranie, spracovanie dreva, a mnoho ďalších.

Navštívte webovú stránku spoločnosti Camfil APC pre kompletné informácie o produktoch. Zároveň sa dozviete o priemyselnom odlučovaní prachu.

Camfil Farr APC web site 

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter