Nemocnice

Nikde inde ako v zdravotníckych zariadeniach nie je filtrácia vzduchu dôležitejšia. Množstvo vzduchom prenášaných infekčných cudzorodých látok sa zvyšuje úmerne so zvýšením hustoty zaľudnenia infikovanými jedincami. Toto znepokojenie sa netýka len nemocníc. Aj domovy s opatrovateľskou službou a stomatologické ordinácie alebo kliniky potrebujú účinnú filtráciu. V súčasnosti majú vysokú prioritou taktiež energetické úspory a flexibilné systémy filtrácie vzduchu pre operačné sály.

Camfil už takmer 50 rokov navrhuje a vyrába riešenia filtrácie vzduchu pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia vo všetkých hlavných regiónoch sveta. Vzduchové filtre ponúkajú vynikajúcu ochranu proti chorobám prenášaným vzduchom zdravotníckych zariadení, ak sú súčasťou celkového programu kontroly kvality ovzdušia. Ochrana zamestnancov zariadenia je taktiež prvoradou záležitosťou. Zamestnanci kliník sú vystavovaní infikovaným jedincom vo zvýšenej miere.

K našim produktom v tejto sfére patria flexibilné stropy operačných sál (OP) CamHOSP ®, ktoré boli inštalované vo veľkom počte nemocníc a začlenené do pokročilých OP riešení, s využitím najmodernejších technológií pre nové výzvy v chirurgii.

Okrem dodržiavania všetkých príslušných noriem, riešenia spoločnosti Camfil pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia sú navrhnuté tak, aby bola investícia do nich zisková, pomáhajú zvyšovať flexibilitu služieb a univerzálnosť operačných priestorov a maximalizovať využitie OP zariadenia.

Tieto systémy sú navrhnuté tak, aby spĺňali budúce potreby nemocníc a zdravotníckych zariadení, pretože vždy počítajú s najaktuálnejšími novinkami v oblasti chirurgie. Riešenia Camfil sú uznávané pre svoju nízku energetickú náročnosť, ktorú sa podarilo dosiahnuť vďaka použitiu vysoko účinných ventilátorov, energeticky účinnej filtrácii a znížením potrebného objemu vzduchu z vonkajšieho prostredia prostredníctvom účinnej filtrácie opätovne cirkulujúceho vzduchu.

K ďalším kľúčovým vlastnostiam patrí zníženie nákladov na inštaláciu, pretože Camfil dokáže vybrať optimálny systém, ktorý spĺňa skutočné potreby a umožňuje ľahkú údržbu a dlhú životnosť.

Camfil môže zaručiť výkon filtračných systémov a ponúka zákazníkom kompletný balík vrátane servisu, technickej podpory pre projekty, inštaláciu na mieste a ovládanie podľa štandardov nemocnice, ako aj pravidelnú údržbu a výmenu filtra.

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter