Plynové turbíny a iné energetické sústavy

Camfil Power Systems zabezpečuje prívody vzduchu, akustické a tlmiace systémy pre plynové turbíny a ďalšie turbínové zariadenia používané v odvetví výroby elektrickej energie, spracovania ropy a zemného plynu. Naše systémy boli inštalované v priemyselnom prostredí, na púšti, na pobreží, na vidieku, ako aj v arktickej oblasti.

 Čistý vzduch a tiché prostredie zlepšujú životné prostredie a zvyšujú  i pohodu a výkonnosti ľudí. Čisté ovzdušie je veľmi dôležité aj pre výkon turbíny. Camfil Power Systems už viac ako 40 rokov vyvíja a dodáva systémy pre nasávanie vzduchu, ktoré chránia turbínové zariadenia a pomáhajú im udržiavať optimálnu účinnosť. Poskytujeme tiež akustické a výfukové systémy, vrátane tlmičov a hradidiel, ktoré znižujú hluk a zabezpečujú vysokú kvalitu každodennej prevádzky. Tisíce našich zariadení sú používané po celom svete, 24 hodín denne, po celý rok.

 Ako člen celosvetovej skupiny Camfil Group, Camfil Power Systems máme prístup k najnovšej filtračnej technológii, čo nám umožňuje plynulo nastaviť štandardy pre ochranu motora. Náš úspech je založený na procese vývoja, ktorý prebieha v spolupráci so zákazníkmi a stojí na čele OEM produkcie plynových turbín, resp. s konečnými používateľmi pri výrobe elektriny, spracovaní ropy a zemného plynu a v spracovateľskom priemysle.

 Camfil Power Systems pôsobí globálne, ale funguje lokálne. Chápeme vaše potreby – a hovoríme vaším jazykom. Medzi typické produkty patria:

  • Vstupné systémy pre špecifické prostredie, ktoré ohrievajú, resp. chladia prívod vzduchu pre zabezpečenie a optimalizáciu výkonu motora.
  • Uzatváracie a ventilačné systémy na ochranu strojov a zníženie emisií hluku na určitú úroveň.
  • Výfukové systémy na zníženie hluku, zvládanie tepelných šokov a komplexné zabezpečenie parametrov prúdenia.
  • Prepínacie tlmiace systémy na odvrátenie, resp. zamedzenie prístupu horúceho výfukového plynu v zariadeniach s kombinovaným cyklom.
Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter