Potraviny a nápoje

Ak sa v ovzduší nachádza 200 až 1500 baktérií na meter kubický, klimatizácia s kapacitou 10000 m3 / h môže potenciálne pohltiť dva až pätnásť miliónov baktérií každú hodinu a vážne kontaminovať výrobu potravín a nápojov. Riešením je efektívna filtrácia vzduchu.

Ochrana ľudského zdravia je veľkým problémom pre vlády po celom svete a produkcia potravín je jednou z oblastí, ktorá je prísne regulovaná, aby sa zabránilo všetkým možným rizikám spojených s prípadnou kontamináciou na výrobnom zariadení.

Vždy, keď verejnosti hrozí vážne poškodenie zdravia, národné agentúry pre ochranu zdravia a bezpečnosť potravín môžu odporučiť niektorým orgánom, aby uskutočnili potrebné opatrenia zdravotnej politiky. Tieto opatrenia môžu zahŕňať odobratie a zničenie potravín alebo dokonca dočasné uzavretie celého výrobného závodu spoločnosti alebo tej jeho časti, v ktorej došlo k ohrozeniu.

Pre zaistenie bezpečnosti potravín sú osoby zodpovedné za zariadenie povinné:

  • identifikovať tie aspekty svojho podnikania, ktoré majú vplyv na bezpečnosť potravín
  • zabezpečiť, aby sa príslušné bezpečnostné postupy, zavádzali, vykonávali, dodržiavali a aktualizovali na základe zásad ADPCM / HACCP (analýza rizík a kritických kontrolných bodov). Tento systém riadenia rieši bezpečnosť potravín prostredníctvom analýzy a kontroly biologických, chemických a fyzikálnych nebezpečenstiev spojených s produkciou a obstarávaním surovín a s nakladaním s nimi, až po výrobu, distribúciu a spotrebu konečného výrobku.

Aby sa predišlo tomu, že z klimatizačného systému sa stane hniezdo mikróbov, je nevyhnutné kontrolovať teplotu a vlhkosť a nahromadená organická hmota sa musí odstraňovať, pretože upchaté výmenníky vytvárajú dobré podmienky pre rozvoj mikroorganizmov.

Camfil ponúka celý rad filtračných systémov vzduchu pre potravinársky a nápojový priemysel na celom svete, ktoré pomáhajú v boji proti mikrobiálnej kontaminácii.

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter