Technologie filtrů

Všeobecne povedané, vzduchové filtre sú fyzicky jednoduché, no technicky komplexné zariadenia. Či už sa jedná o filtre pevných častíc alebo o filtre plynov, vždy sa zakladajú na komplexnej sade mechanizmov, ktorá zabezpečuje ich želanú funkčnosť. Vo väčšine prípadov ide o viac než jeden takýto mechanizmus.

V snahe zlepšiť kvalitu a výkon vzduchových filtrov, a v niektorých prípadoch tiež znížiť ich nákladnosť, bolo použitých mnoho nových technológií. Najvýznamnejšie oblasti, v ktorých došlo k dosiahnutiu úspechov, sú zníženie tlakových strát a eliminácia biologických znečisťujúcich látok vo filtračnom médiu. Dôležitým kritériom je posúdenie, či použitie nových technológií pri výrobe vzduchových filtrov je nevyhnutné a funkčné. V mnohých prípadoch áno, v niektorých však nie. Určité technológie, ako napríklad iónové čističe vzduchu, môžu vytvárať vedľajšie produkty, ktoré môžu byť škodlivé pre ľudí alebo životné prostredie.

Táto sekcia ponúka prehľad technológií na filtráciu vzduchu a poskytne Vám základné vedomosti na to, aby ste mohli viesť rozhovor na tému systému fungovania vzduchových filtrov. Pamätajte: vytvorenie vzduchového filtra, ktorý by bol 100 %-ne účinný vôči cieľovej znečisťujúcej látke, mal by nulovú tlakovú stratu a nevytváral by žiadne vedľajšie produkty je cieľom všetkým výskumných a vývojových pracovníkov v oblasti vzduchových filtrov.

Úspory energie

Testovanie filtrov

Kvalita vnútorného ovzdušia (IAQ)

Kvalita ovzdušia vo vnútorných priestoroch sa týka obsahu aerosólov a plynov, teploty a vlhkosti...

Read more
Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter