Air Filter Testing

Testovanie filtrov

Dnešný trh s filtráciou vzduchu zahŕňa produkty, ponúkané v mnohých konfiguráciách, ktoré predstavujú rôzne výhody a nevýhody v porovnaní s inými ponukami vzduchové filtrácie. Existujú aj rôzne typy médií zahŕňajúce rôzne princípy zachytávania častíc, z ktorých každý má svoje vlastné prednosti pri použití vo vetracích a klimatizačných jednotkách.
Ako môže užívateľ filtra odlíšiť tvrdenia výrobcov a urobiť správne rozhodnutie o tom, aké produkty spĺňajú ich potrieb?

Stratégia

Camfil Farr dodržuje pevný záväzok na kontrolu kvality a R&D. Priebežne robíme precízne interné testy a pokusy, ktoré zabezpečujú, že všetky výrobky sú v súlade so špecifikáciou.

Neustále usilujeme o ďalší vývoj existujúcich materiálov a nachádzanie nových médií. Posilňujeme strategické vzťahy s kľúčovými dodávateľmi, aby sme zaistili prémiové materiály šité na mieru našim špecifickým požiadavkám.

On-Site testovanie / Riešenie problémov

 Máme širokú škálu testovacích zariadení pre On-Site merania, vrátane čítača častíc, meračov tlaku, prúdenia vzduchu „metrov kubických“, meračov spotreby energie so zápisom, monitory korózie a zariadenia na analýzu plynov. V kombinácii s odbornými znalosťami našich technikov sme schopní pomôcť Vám pri odstraňovaní problémov a zlepšiť systém vetrania.

Čítajte viac:
Mobile laboratory
Mobile media tester

Skúšobné zariadenia a laboratóriá

Camfil Farr prevádzkuje skúšobné laboratória vzduchových filtrov v mnohých svojich R &D centroch na celom svete, všetky majú za cieľ vyvíjať technológie pre zlepšenie kvality ovzdušia pre ľudí, procesy a životné prostredie.

Čítajte viac:
HEPA / ULPA Testing
Scanning Electron Microscope (SEM)
ASHRAE test duct
Media test rig

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter