Energy Savings

Úspory energie

S ohľadom na ceny elektrickej energie a nové smernice týkajúce sa energií, treba povedať, že úspora energie vo Vašich systémoch na filtráciu vzduchu sa skutočne oplatí.

Nízkoenergetické vzduchové filtre od spoločnosti Camfil zabezpečujú pri najnižšej tlakovej strate najvyššiu možnú kvalitu ovzdušia vo vnútri budov, vďaka čomu  našim zákazníkom poskytujú najväčšiu úsporu energie bez akýchkoľvek kompromisov v kvalite ovzdušia. Dobre vieme, že úspora energie je jedným zo zásadných otázok, ktoré dnes musí riešiť priemysel v oblasti vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC).

 Pamätajte na to, že energia zodpovedá až za 70 percent celkových nákladov na životný cyklus vzduchového filtra, takže sa Vám vždy oplatí zvoliť tú najlepšiu nízkoenergetickú kombináciu vzduchových filtrov pre správne filtračné použitie. Ukážeme Vám, ako na to, a v laboratóriu, na našom pracovisku či vo výpočtoch nákladov na životný cyklus Vám o tom aj podáme dôkazy.

 Celkom jednoducho povedané, chceme, aby ste videli pozitívny vplyv našich nízkoenergetických výrobkov na Vaše hlavné kritérium pri rozhodovaní. Pozrite sa na naše prípadové štúdie venované úspore energie, v ktorých nájdete nedávne príklady toho, ako odborné znalosti, výrobky, služby a riešenia spoločnosti Camfil pomáhajú zákazníkom znižovať ich prevádzkové náklady bez toho, že by to malo negatívny vplyv na vysokú kvalitu ovzdušia v ich priestoroch a v kritických procesoch.

 Ešte pôsobivejšia je rýchlosť, s akou je možné využívať tieto „lacné víťazstvá“ – napokon, výmena vzduchového filtra je tou najjednoduchšou a finančne najmenej náročnou alternatívou.

Čítajte viac o:
Energy & Air quality rating 
Energy saving software
Case studies
LCC-Life cycle cost
The cost of clean air

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter